You are in: JuKang Home >> Contact us            

TELL: 0579-87534030
FAX: 0579-87534030
E-Mail: bakang@163.com
Address: Shihou Industrial Park,Yongkang City, Zhejiang Province